Személyes kapcsolat Istennel

Köszönjük, hogy személyes meghívást, hogy megismerjük

Hogy „a ti örömetek beteljék”

Bingham hogy személyes meghívást Segítőegylet általános elnöke Jézus Krisztus minden gyógyulás, békesség és örök fejlődés forrása. Kedves testvérek, nagy öröm itt lenni veletek! És éppen erről szeretnék beszélni ma délelőtt: az öröm teljességéről.

Emberek millióinak kell elhagyni otthonukat, és számtalan életet dúlnak fel ezek a megpróbáltatások. A családokban és a közösségekben megjelenő viszálykodás, valamint a félelem, a kétségek és a meghiúsult várakozások keltette belső küzdelmek is nyugtalanságot okoznak.

Nehéz lehet azt az örömöt érezni, melyről Lehi azt tanította, hogy az élet célja.

SZEMÉLYES KAPCSOLAT ISTENNEL

Úgy lelhetünk tartós örömre, ha a Szabadítónkra, Jézus Krisztusra és az általa tanított és példázott evangélium szerinti életre összpontosítunk. Minél inkább megismerjük Jézus Férfi 50 egyetlen, hiszünk benne és példázzuk Őt, annál jobban megértjük, hogy Ő minden gyógyulás, békesség és örök fejlődés forrása.

Mindnyájunkat hív, hogy jöjjünk Őhozzá. Tanuljatok Jézus Krisztusról!

Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon sajnálom, hogy csak most, egy napot vagyok itt, mert nagyon sokszor voltam, sokakkal ismerjük egymást a Lelkipásztori Napokon. Egy kicsit a magyar Egyházat is jelenti nekem a Lelkipásztori Napok, mert tényleg ajándék. Szó és tett az evangelizációban. Amikor elkezdtem gondolkodni, elmélkedni azon, hogy mit is akar mondani a Szentlélek nekem és nektek ezzel kapcsolatban, elıször az jött, hogy: hogy is van Istenben mindez? Isten szavai és Isten tettei.

Hogyan jövünk Őhozzá? Idén áprilisban Russell M. Nelson elnök és M. Russell Ballard elder arra buzdított minket, hogy tanulmányozzuk Az élő Krisztus 7 című kiadványt a Szabadítóról való tanulásunk részeként. Sokan elfogadták e kihívást és áldásokban részesültek. Nemrégiben egy kedves barátom minden felnőtt gyermekének adott egy példányt a dokumentumból, az egyes kifejezéseket szemléltető evangéliumi képekkel.

Arra buzdította gyermekeit, hogy segítsenek az unokáinak megérteni és kívülről megtanulni azt. Kis idő múlva megosztott velem egy videót, amelyen a hatéves köszönjük, Laynie lelkesen és büszkén adja elő a memorizált szöveget. Ráébredtem, hogy ha egy hatéves képes erre, akkor én is az vagyok! Amint nagyobb összpontosítással tanulmányoztam Jézus Krisztus életét és tanításait, és kívülről megtanultam Az élő Krisztus szövegét, növekedett a Szabadítónk iránti hálám és szeretetem.

E sugalmazott dokumentum minden mondata egy prédikációt tartalmaz, és gazdagította az ismereteimet az Ő isteni szerepköreit és földi küldetését illetően. Legyen hitetek Jézus Krisztusban! Amint számtalan különféle módon tanulmányozzátok Krisztus életét és tanításait, a belé vetett hitetek növekedni fog.

Rá fogtok jönni, hogy Ő egyénekként szeret és tökéletesen megért benneteket.

Családtagok hozzáadása a Családi megosztás csoportokhoz a Mac gépen

A halandóságban eltöltött 33 éve során elszenvedett elutasítást; üldöztetést; testi éhséget, szomjúságot és fáradtságot 10 ; magányt; szóbeli és testi bántalmazást; végül pedig bűnös köszönjük kezei által elszenvedte a gyötrelmes halált.

Akik megtapasztalták a bántalmazás, fájdalmas veszteség, krónikus betegség vagy bénító megpróbáltatás, igaztalan vádaskodás, ádáz üldöztetés, vagy a bűnből vagy félreértésekből származó lelki károsodás bármely formáját, mind meggyógyulhatnak a világ Megváltója által. Ő azonban hívatlanul nem fog belépni. Nekünk kell Hozzá jönnünk, és engednünk, hogy csodát tegyen.

KIHAGYHATATLAN: \

Egy csodás tavaszi napon nyitva hagytam az ajtót, hogy élvezzem a friss levegőt. Egy kismadár berepült a nyitott ajtón, de aztán észrevette, hogy nem ott van, ahol lenni akar.

Kétségbeesetten repkedett a szobában, menekülési kísérletei során többször is nekirepülve az ablak üvegének. Megpróbáltam óvatosan a nyitott ajtó felé terelni, de nagyon rémült volt és folyton elröppent. Végül a sötétítő függöny tetején szállt le zavarodottan és kimerülten.

nap horoszkóp waterman nő single keres egyedülálló nők franciaországban

Fogtam egy seprűt, és a cirokos végével óvatosan próbáltam felérni oda, ahol a madárka nyugtalanul üldögélt. Ahogy a seprű végét odatartottam a lába elé, a kismadár félszegen átlépett a sörtékre. Német media control egyetlen top 100, nagyon lassan a nyitott ajtóhoz lépdeltem, a lehető legstabilabban tartva a seprűt. Amint elértük a nyitott ajtót, a madárka nyomban kiröppent a szabadba.

meet plakátok mit flört

Ehhez a madárhoz hasonlóan néha mi is félve bízunk, mert nem értjük Isten tökéletes szeretetét és az iránti vágyát, hogy segítsen nekünk. De ha tanulmányozzuk Mennyei Atyánk tervét és Jézus Krisztus küldetését, megértjük, hogy az Ő egyetlen céljuk a mi örök boldogságunk és fejlődésünk. Jézus Krisztus a békesség forrása is. Legyen akár személyes küszködés, akár családi gond vagy közösségi válság, a békesség akkor jön el, ha bízunk abban, köszönjük Isten Egyszülött Fiának hatalmában áll megnyugtatni sajgó lelkünket.

Snježana Podvinski, a horvátországi Károlyváros csekély számú szentjeinek egyike a Szabadítóra támaszkodott, amikor tavaly 6 hónapon belül elhunyt a férje és mindkét szülője. Gyásztól sújtottan, de bizonysággal rendelkezve arról, hogy a családok örökkévalóak, minden megtakarítását felhasználva elutazott a templomba, ahol a férjéhez és a szüleihez pecsételték.

facebook és társkereső orosz asszony társkereső vélemény

Azt mondta, hogy az a templomban töltött pár nap élete fénypontja volt. Jézus Krisztusba és az Ő engesztelésébe vetett szilárd bizonysága miatt olyan békét érzett és olyan gyógyulást tapasztalt, mely a körülötte lévőket is megerősítette.

keresés komoly kapcsolat nő meet omar sy és felesége

A Jézus Krisztusba vetett hit még megismerni konstanz gyógyulásnál és a békességnél is több ajándékot hoz. Ahogy Henry B. Mennyei Atyánkat azonban nem csupán a vigasztalódásunk érdekli, hanem a felfelé tartó fejlődésünk is. Azon erő által, melyet nekünk ad, ha engedelmesek vagyunk, sokkal köszönjük válhatunk, mint amivé a saját erőnkből valaha is válhatnánk. Lehet, hogy nem értjük teljesen a módját, de mindannyian, akik már éreztük a Krisztusba vetett hit növekedését, mélyebb megértést is kaptunk isteni kilétünkről és célunkról, ami olyan döntések meghozatalához vezetett, melyek összhangban vannak ezzel köszönjük tudással.

Egy olyan világ ellenére, mely megpróbál minket megfosztani az emberségünktől 19az a tudat, hogy Isten a mi Atyánk, biztosít bennünket afelől, hogy isteni lehetőségekkel és királyi ígéretekkel bírunk.

Nagycsütörtöki levél a papokhoz 1996-ban

Egy olyan világ ellenére, mely azt mondja, hogy az élet egy zsákutca, az a tudat, hogy Isten Egyszülött Fia hogy hogy megismerjük tette számunkra a megváltást és a feltámadást, reményt ad az örök fejlődésre.

Példázzátok Jézus Krisztust! Amint egyre többet tudunk meg Jézus Krisztusról, úgy mind nagyobb hitet fejlesztünk ki Őbenne, és természetes módon követni akarjuk köszönjük Ő példáját. Parancsolatainak betartása lesz a leghőbb vágyunk. Szívünk mások hogy megismerjük enyhítésére vágyik majd, ahogy azt Ő is tette, és azt szeretnénk, hogy ők is megtapasztalják az általunk meglelt békét és boldogságot. Mitől ilyen erőteljes az, ha megpróbálunk úgy cselekedni, mint Ő?

Attól, hogy amikor a hitünket cselekedetekre váltjuk, a Szentlélek bizonyságot tesz az örök igazságról. Amikor az élet viharai lesújtanak ránk, kétségbeesésünkben szakkönyvekben vagy az interneten keresünk segítséget?

A Jézusról Krisztusról való tudásunk és bizonyságunk építésére szánt idő gazdagon megtérül majd a próbatételek és viszontagságok idején. A szentírások mindennapi olvasása és az élő próféták szavai feletti elmélkedés; a jelentőségteljes személyes ima; a heti rendszerességű tudatos úrvacsoravétel; a Szabadító módján való szolgálat — ezen egyszerű cselekedetek mindegyike az örömteli élet építőkövévé válik. Mi nyújt nektek örömöt? A szeretteitek látványa egy hosszú nap végén? A jól elvégzett munka utáni elégedettség?

A fény valaki szemében, akinek osztoztok a terhein?

egyedülálló férfiak szász fenn facebook ingyenes ismerkedős oldal

Egy himnusz szavai, melyek mélyen a szívetekig hatolnak? Egy közeli barát kézszorítása?

tárgyaló iroda 50 év felett tárgyaló nő saint louis

Szánjatok néhány zavartalan percet áldásaitok átgondolására, utána pedig találjatok módot ezek megosztására! Ha igyekeztek szolgálni és felemelni a környéketeken vagy e zűrzavaros világ bármely más részén élő testvéreiteket, nagyobb békét, gyógyulást, valamint fejlődést fogtok megtapasztalni.

Jöjjetek Őhozzá! Bizonyságomat teszem arról, hogy ha Jézus Krisztust helyezitek az életetek középpontjába, örömre fogtok lelni, bármilyen körülmények között éltek is.

Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled! Urunk, Jézus Krisztus!

Szánjatok időt arra, hogy valóban megismerjétek Jézus Krisztust azáltal, hogy szorgalmasan tanultok Róla, nagyobb hitet fejlesztetek ki Őbenne, és arra törekedtek, hogy minél inkább hasonlóvá váljatok Őhozzá.