Pénzügyi blog

Megfeleljen házas, Első lépés a házasság

Vallásgyakorlásának kérdései nem merülnek ki az istentiszteletekben és a rítusokban, de megmutatkoznak az élet minden területén.

Katona is dönthet úgy, hogy akár a háború poklában is készül a majdani békés életre, s a pusztuláson épít új életeket, családot alapít. Sajnos ennek ellenkezője is igaz.

megfeleljen házas

A távollét akár békeidőben, akár háborúban nem kedvez a házasságnak, az érzelmek kihűlhetnek, a család felbomolhat. Felkérhet-e keresztény, rabbit vagy polgári anyakönyvvezetőt egy zsidó pár, rituális házasságának törvényessé nyilvánítására, ha katonai vagy civil rabbi nem érhető el?

A házasság megszűnése

Válasz: A zsidó törvények és a hagyomány szerint a házasság: kiddusin, szentség. Míg polgári vagy nem felekezeti házasságkötés esetén szükséges a házasságkötés polgári érvényessége, az ilyen polgári érvényesség nem tekinthető úgy, hogy ez elegendően megfelel a vallásos vagy zsidó követelményeknek. Ezért, ha egy uniformist viselő zsidó férfi vagy nő bejelenti azt a kérését, hogy készítsék elő házasságkötését, a zsidó hagyomány szempontjából nem elfogadható egy olyan polgári szertartás előkészítése, amit majd egy polgári anyakönyvvezető vagy egy nem zsidó rabbi vagy lelkipásztor vezet le.

Ha nem érhető el katonai vagy civil rabbi, akkor messziről, akár némi kényelmetlenség árán is, hozni kell egy ilyen személyt1. Megfeleljen házas mértékben kell a rabbinak megváltoztatnia a házasságkötési szertartásnak azt a menetét, amit egyébként alkalmazni szokott, ha a házasulandó pár nem neológ szertartást kér?

megfeleljen házas

Válasz: A Bizottság döntése: a rabbi megfeleljen házas lehető legnagyobb mértékben kövesse saját vallásának gyakorlatát2, de gondoskodnia kell arról, hogy tisztázza a házasulandó pár zsidó vallási hátterét, és igyekeznie kell, hogy a szertartás megfeleljen annak3. Lefolytathatja-e a házasságkötés szertartását a rabbi péntek este? Megfeleljen házas A háborús idők különleges körülményei közepette a táborokban házasságkötésekre azokon a napokon is sor kerülhet, amiket a minhág mindez idáig tiltott, megfeleljen házas az Ómer-számlálás4 idején, de nem kerülhet sor házasságkötésre olyan napokon, amiket a Din5 tilt, például a Szombat napján6.

A legfrissebb hírek itt — Még nem volt meg az esküvő. Sok kultúrában, például Brazíliában is szokás, hogy nemcsak a nő, hanem a férfi is hordja a gyűrűt az eljegyzés alatt. Dóri ott született, sokáig ott is lakott, ráadásul a családjának majdnem a fele még a mai napig ott él.

Lefolytathatja-e a rabbi azokat a házasságkötési szertartásokat, ahol az egyik fél, aki korábban házas volt, nem rendelkezik a "get7"-tel, és nincs szándékában lépéseket tenni a "get"-ért, megfeleljen házas a házasságkötés lehetséges másik módja a keresztény vagy a polgári szertartás? Válasz: Vannak bizonyos kényszerítő erejű katonai helyzetek, ezek okán arra kérjük a rabbikat, hogy bizonyos mértékben enyhítsék szokásos vallási gyakorlatukat, például a szombati utazással, vagy a szombati teherszállítással kapcsolatban.

Azonban ezek közvetlenül a katonai szükséghelyzetnek tudhatók be, közvetlen katonai parancs következményei. A házasság és válás kérdése azonban nem kapcsolódik közvetlenül a katonai szolgálathoz.

Előfordulhat, hogy a katona nem maga dönti el, hogy szállítson-e szombaton, abban viszont, hogy most nősüljön-e, vagy a háború után a döntés az övé.

Pénzügyi blog

Kevés köze van a kapcsolódó elvekhez annak, hogy a tervezett házasság a behajózáskor történik-e meg. A házasságkötésekkel kapcsolatban Bizottságunk már korábban eljutott egy olyan alapelvhez, ami számol különféle irányzatainkat követő rabbikkal és katonákkal. Alkalmazható ez az elv itt: "A Bizottság döntése a következő: a rabbi a lehető legnagyobb mértékben kövesse saját vallásának gyakorlatát, de gondoskodnia kell arról, hogy tisztázza a házasulandó pár zsidó vallási hátterét, és igyekeznie kell, hogy a szertartás megfeleljen annak.

A rabbinak nem megfeleljen házas töprengenie arról, hogy összeadja-e a párt vagy sem, ha a fiatalember reform szülők fia, akik számára a reform zsidó gyakorlat szerint elegendőként elfogadott a polgári válás - feltéve, hogy a rabbi maga nem ellenzi "get" nélkül elvált személyek házasságkötését.

A közelmúltban szerezte meg a "get"-et. Újra férjhez akar menni. Leendőbeli férje katona, megfeleljen házas a tengeren túlra utazás előtt áll. A zsidó válás és az új esküvő között nem telt el az előírt három hónap.

Gretna Green

A háborús időkre tekintettel el kell-e tekintenünk az előírt várakozási időtől? Válasz: A válás és az újabb házasságkötés közötti háromhavi intervallum megkövetelésével a törvény célja a következő: legyen biztos az, hogy ki a gyermek apja.

Ha a második házasság hetedik hónapjában születik meg a gyermek, ne legyen kétséges, hogy ez a gyermek a második férj hét hónapra született gyermeke-e, vagy az első férj kilenc hónapra született gyermeke. Jevámot 42a.

megfeleljen házas

Ha tisztán a törvény céljának teljesülését vesszük figyelembe, akkor úgy döntünk: a törvény célja teljesült, minthogy a nő polgári bíróság előtt elvált, és előző férjétől három hónapnál jóval hosszabb ideje él külön él. Ha így döntünk, Rabbi Jehuda álláspontját tesszük magunkévá Tószeftá Jevámot VI,6 : itt egy olyan asszonyról esik szó, akit elvittek férje házából, és hazatért apja házába stb. Rabbi Jehuda úgy dönt, hogy azonnal férjhez mehet egy másik férfihoz, vagyis: ha már három hónapnál hosszabb ideje külön él a férjétől, akkor válása után azonnal újra férjhez mehet.

Ehhez hasonló az alapja Joszéf Káró döntésének a Sulchán Árúch Even Háezer8 13,I-ben: a három hónap számlálásának kezdetét azzal a nappal kell kezdeni, amikor a válást írásba foglalják, még akkor is, ha ezt követően számottevő ideig az asszony a váláshoz nem jut hozzá. Döntését azzal indokolja Joszéf Káró, hogy a válás írásba foglalása után a házaspár nem élt együtt.

megfeleljen házas

A Bizottságunkhoz érkezett esetben az asszony már három hónapnál hosszabb ideje nem élt együtt férjével, és ezzel a várakozás törvényileg előírt célja teljesült, az asszony megteheti, hogy csak a "get" kézhezvételétől számított három hónap elteltével köt újra házasságot, a törvény szerint.

Így nem Rabbi Jehuda szerint, aki megengedné, hanem Rabbi Méir szerint járna el, aki tiltja ezt. Jevámot9 42b. A Bizottság elé hozott megfeleljen házas esetben tény az, hogy a polgári válást követően az asszony "get"-et kapott.

megfeleljen házas