Éljünk a próféták szavai szerint!

Ülés nő hírnöke

No part of this work may be reproduced or used in any forms or ülés nő hírnöke any means graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems without written permission from the copyright holder.

Ezt a kísérletsorozatot ben kezdtük el, és 19 év óta finomítjuk. Kísérleti eredményeink től kezdődően minőségüket és pontosságukat illetően markáns fordulatot vettek. Ez a könyv pusztán egy beszámoló munkánknak ez utóbbi szakaszából. Kísérleti tevékenységünk indulása óta, sőt még az előtt is, hogy a kutatócsoportot hivatalosan megalapítottuk volna, érezhető a zavar kutatásaink mibenlétét illetően.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy én a saját nézőpontomat tisztán tudományos jellegűnek tekintem. Számos olvasó előzetesen elfoglalt filozófiai álláspontokat használ fel ennek az anyagnak a ülés nő hírnöke során, mely álláspontok között az objektív tudományostól kezdve a szubjektív teológiaiig számos árnyalat előfordult már. A mi kutatócsoportunknak semmi egyéb célja nincs azon kívül, hogy kísérleti adatokat közzétegyen.

Az adatok jelentését illetően minden egyes olvasó kétséget kizáró módon egyedi következtetésekre fog jutni. Az utóbbi években sok ellentmondás keletkezett olyan jelenségek körül, melyek a tudományos kutatás elfogadott módszerei számára látszólag értelmezhetetlenek.

Ezen állítólagos jelenségek bármelyikének az igazolása vagy cáfolása az alkalmi megfigyelőnek semmiképpen nem feladata. Ennek ellenére az események kapcsán keletkező legtöbb nyilvános vélemény szemlátomást igen gyors és felületes kutatás eredményeként születik. Majdnem harminc éves kutatás és kísérletezés után az úgynevezett paranormális jelenségek területén, lüdinghausen társkereső óvatosságot kell tanácsolnom a következtetésekre jutás tekintetében.

Ha egy csalás elkövetéséből lehetséges pénzt csinálni, hírhedtséget szerezni vagy akár csak heccelődni, akkor 5 6 BEVEZETŐ valaki rendszerint élni is szokott ezzel.

Következésképp a paranormális területek elsődleges célpontok a szélhámosok számára, és az alapos kutatónak általában bőséges mennyiségű szemét adatot kell megfigyelnie, ülés nő hírnöke egy lehetséges igazság-gyöngyszemre bukkan.

Ez különösen érvényes a fülöp-szigeteki pszí-sebészetre és általában a szellemkommunikációk széles területére. Számomra úgy tűnik, hogy a jelenleg elfogadott tudományos paradigma korántsem kielégítő. Nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi természettudományunk csak egy igen speciális esete egy eddig még feltáratlan, sokkal általánosabb esetnek.

Őszintén remélem, hogy a mi kutatásaink is ezen felfedezések irányába vezetnek.

  • Éljünk a próféták szavai szerint!
  • alakuló ülés – TelePaks Médiacentrum
  • Evangéliumi Hírnök,
  • Tanár flört
  • Evangéliumi Hírnök, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Az állítólagos földönkívüli közlések több millió szavának feldolgozása után úgyszintén azt gondolom, hogy ez a könyv, és a Ré anyag rákövetkező kötetei tartalmazzák a leghasznosabb információkat azok közül, amelyeket felfedeztem. Egy eredményeként annak, hogy mélyére hatoltam az ufológia és parapszichológia mindeme meglehetősen zavarba ejtő kérdéskörének, természetesen magam is kialakítottam jelenlegi véleményemet arról, hogy milyen is igazából a dolgok valódi természete.

Ez a vélemény természetesen bármikor megváltozhat, amint új információknak kerülök birtokába.

ülés nő hírnöke ismerősök ausztria

Ennek a könyvnek nem szándéka tanulmányt adni az én véleményemről, így nem kísérlem meg érvényességét védeni. A következőkben legjobb sejtésem szerint írom le, hogy mi az, amit tenni vélünk. Csak az idő lesz megmondhatója, mennyire volt pontos ez a feltételezés. Kutatócsoportunk a Ré nevű földönkívüli fajjal való érintkezései során olyasmit használ, amit én behangolt transz telepátiának szoktam nevezni.

Az angol nyelvet használjuk, mert Ré ezt ismeri.

Ami azt illeti, többet ismer belőle, mint én. Ré körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt érkezett a Földre egyfajta földönkívüli küldetés keretében, melynek célkitűzése a földi ember szellemi evolúciójában való megtámogatása volt. Ennek okán magasan képzett történelmünkben, nyelveinkben, stb.

Amit Rével kapcsolatosan alighanem a legnehezebb megérteni, az az ő sajátos természete. Ré egy hatodik denzitású társas memória komplexum. Mivel a Föld jelenleg a harmadik denzitású fejlődési állomásának közel a végénél jár, így ez azt jelenti, hogy Ré három evolúciós ciklussal jár előttünk.

Éljünk a próféták szavai szerint!

Más szóval Ré jelenlegi fejlődési foka évmilliókkal előzi meg a földi emberét. Talán nem meglepő, hogy 11 ezer évvel ezelőtt Rének nehézségei adódtak a földi emberrel való kapcsolatteremtése során.

Ugyanez a probléma még a mai felvilágosult időnkben is fennáll. Amikor e sorokat írom, már több, mint ülésnyi Rével folytatott kísérleti kommunikáción vagyunk túl. Ez a körülbelül ezer szónyi információ egy talán kielégítőbb tudományos paradigmát vetett fel számomra. Ezt a paradigmát csak az idő és a jövő érvényesítheti és bővítheti majd ki. Az ufológia nagy témakör.

Egy ésszerű mennyiségű háttér-információ könyv méretűre dagasztaná ezt ülés nő hírnöke bevezetőt. Ezért fejezetünk további részében társkereső oldalak tunézia kíséreljük meg minden részletét lefedni a kutatások különféle és egyre gyarapodó területének, hanem inkább betekintőt adunk kutatásaink idevágó részleteiről, illetve a Ré kontaktusról, a kezdetektől a mai napig.

Felkérem régi kutatótársamat, Carla L. Rueckertet, hogy mesélje el ülés nő hírnöke történetünket. Carla L. Rueckert: ben találkoztam először Don Elkins-szel.

Számomra ő egy lenyűgöző karakter, egy egyetemi professzor és egy szellemtani kutató szokatlan kombinációja. Több, mint regressziós hipnózist végzett már el, amelyek a születés előttre mentek vissza, annak lehetőségét kutatva, hogy talán a reinkarnáció nemcsak egy lehetséges dolog, hanem valós folyamat ben magam is csatlakoztam egy kísérlethez, amelyet Don hozott létre, hogy a valóságban is kipróbáljon egy feltevést, amelyet Harold Price-szal, a Ford Motor Company mérnökével közösen fejlesztettek 7 8 BEVEZETŐ ki.

Price olyan információkkal ismertette meg Dont, amiket ő igen érdekesnek talált. Ezek állítólagos forrása földönkívüli volt.

ülés nő hírnöke szóval tudni

Témájuk nagyrészt metafizikai, és látható összhangban ülés nő hírnöke azokkal az ismeretekkel, amiket Don addig az időpontig megszerzett. Az anyagon belül útmutatás hangzott el arra vonatkozóan, hogyan idézhető elő olyan körülmény, melynek során további anyag hozható létre ugyanezen forrásból annak szüksége nélkül, hogy tényleges fizikai kapcsolatba lépnének a földönkívüliekkel.

Don feltevése az volt, hogy ez a jelenség talán bármikor megismételhető, meghívta hát egy tucatnyi mérnök hallgatóját, hogy csatlakozzanak egy kísérlethez, melynek célja az volt, hogy bárminemű telepatikus kapcsolatot teremtsenek egy ahhoz hasonló forrással, mint amilyen a detroiti csoporté volt. Én lettem a tizenharmadik csoporttag, egy barátomon keresztül smiley flört fel érdeklődésemet a projekt.

A kapcsolati kísérletek e korai fázisában, mialatt Don fáradhatatlanul próbálta a helyzetet irányítása alatt tartani, hónapokig csak egyes figyelemre méltónak látszó, ámbár rejtélyes eredmények születtek. Amint az instrukciók szerint meditálva ültünk, a csoporton belül mindenki, kivéve engem, furcsa hangokat kezdett kiadni a szájával. Részemről a legfőbb nehézség ez alatt az első hat hónap alatt abban mutatkozott meg, hogy komoly arcot vágjak és el ne nevessem magam, ahogy az összejövetelek fokozatosan torok-kattogások, szürcsölések és nyelvcsattanások harsány szimfóniájává váltak.

A kísérletek eredménye azonban gyökeres fordulatot vett, amikor egy kontakta Detroitból meglátogatta a csoportot. A kapcsolattartó együtt leült a csoporttal, és majdhogynem azonnal kapcsolatba léptek vele egy látható módon társkereső németül benyomás által, mondván: Miért nem mondjátok ki a gondolatot, ami ott van a nyelveteken?

Próbálunk kommunikációs eszközül használni titeket, de mindannyian blokkolva vagytok attól való félelmetekben, hogy nem a megfelelő szavakat fogjátok kimondani. Ezen instrumentumon, Walter Ülés nő hírnöke keresztül, a Michigan állambeli Detroitból, a csoport útbaigazítást kapott, hogy tartózkodjék az analizálástól, mondja ki a 8 9 BEVEZETŐ gondolatokat, és az elmondottakat majd csak az után értékelje ki, hogy az átadás befejeződött.

Ez után az este után egy hónapba sem telt, és a csoport fele elkezdett információkat produkálni. Mire egy ülés nő hírnöke eltelt, a csoportban mindenki, kivéve engem, képes lett adások fogadására.

A beszéd eleinte lassú volt és nehézkes, mivel minden egyes személy minden egyes szóról precíz benyomást kívánt szerezni, és sok esetben teljes irányítást várt, félve attól, hogy hibát ejt a vételben. Mindenesetre a diákok eredeti csoportja számára, akik ebbe a furcsa kísérletbe kezdtek, ez egy izgalmas időszak volt januárjában feladtam iskolai könyvtárosi munkahelyemet a tizenhárom osztályos magániskolában itt Louisville-ben, gyakorlat flörtöl teljes idős munkában Donnak dolgoztam.

Ebben az időben ő már meg volt győződve arról, hogy a létezés nagy misztériuma legjobban a földönkívüli intelligenciákkal való kapcsolatteremtés technikái révén kutatható, és elhatározta, hogy felfokozza ez irányban futó törekvéseit. Ebben az időszakban Don az ufókutatás sok perifériás területén dolgozott, mindvégig a kirakós játék darabkáit próbálván összerakni.

Az egyik nagy kirakós darabka számunkra az a kérdés volt, hogy az ufók hogyan képesek materializálódni és dematerializálódni.

A jelenség látszólag egy általunk még fel nem fogott fizika létezését, és egy ilyen fizika használatának képességét követelte magáénak. Don számos szeánszra vonult el egymaga, még mielőtt kutatásaiban én is csatlakoztam volna hozzá, és nagyon szisztematikusan húzta ki a neveket a listájáról. Egy materializációval járó jelenséget keresett, nem olyat, amivel bárki másnak bizonyíthatott volna, hanem olyat, amit ő maga elhihet.

Az volt az érzése, hogy az egyes szeánszok során keletkező anyagi természetű manifesztációk talán az ufók materializációjával egyező, vagy ahhoz hasonló természetűek lehetnek.

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Érvelését így azzal folytatta, hogy ha egy szeánsz során személyesen tekinthetne meg materializálódási és dematerializálódási folyamatot, az pontosabb elméletek felállítását tenné lehetővé számára ülés nő hírnöke ufókkal kapcsolatban.

Négyszer is elmentünk Tingley tiszteletes bemutatóira.

ülés nő hírnöke nagy északi lindenberg single

Az első alkalom előtt Don kívül-belül futólag ellenőrizte Tingley tiszteletes szerény találkozóhelyét. Ez cementblokkokból épült, akárcsak egy garázs. Sem az épületen kívül, sem azon belül nem volt semmiféle eszköz.

Közjegyzői percek - Élettársi és házassági vagyonjogi szerződések

Én még csak nem ülés nő hírnöke tudtam arról, hogy Don ezt teszi. Csak ültem, és vártam, hogy elkezdődjék a bemutató. Ez az utóbbi mondat fontos akkor, amikor valaki bármifajta pszichikai kutatásról beszél. Don mindig mondta, hogy neki, mint kutatótárs számára, a nagyfokú hiszékenységem igazi nagy előny.

Engem szinte bárki megtréfálhat, mert nem kapcsolok valami gyorsan. A dolgokat általában szó szerint veszem fel és fogadom el, s csak később ülés nő hírnöke ki, mi is történhetett. Ez a megvezethetőség kulcsfontosságú tényező akkor, amikor az ember jó eredményeket kíván kapni paranormális kutatások kapcsán. A bizonyíték utáni vágy szükségszerűen értékelhetetlen eredményekhez és semmis kísérlethez vezet. A nyitott elme és a hiszékenységre való hajlam egy szubjektív és személyes bizonyosság felé vezeti birtoklóját, ami nem egyenértékű a bizonyítékkal, mivel ez nem módszeresen megismételhető másokon.

A szubjektív tudás azonban központi része annak a spirituális evolúciónak, melyről Ré oly kényszerítő erejűen szól ebben a kötetben, s amelyet mi is már évek óta kutatunk. A szeánsz ugyanúgy kezdődött, mint az összes többi, amin jelen voltam, a Miatyánk elmondásával, és olyan himnuszok eléneklésével, mint a Rock of Ages, és az I Walked in the Garden.

Körülbelül 26 ember lehetett ebben a csupasz teremben, egyenes székeken ülve, melyek egy ovális kört alkottak. Tingley tiszteletes félrevonult egy egyszerű függöny mögé, s maga is egy összecsukható széken ült. Az első szeánsz történései közül számomra talán a legérdekesebb egy meglehetősen tömör szellem megjelenése volt, akit Nővérnek hívtak.