A tétel már nem elérhető

Kedvezmény frankfurt main

A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.

Walking in FRANKFURT (am Main) / Germany - 4K 60fps (UHD)

Az Önt megillető jogok Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul kedvezmény frankfurt main jogalapjaúgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg: Tájékoztatáshoz való jog Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.

kedvezmény frankfurt main

Hozzáféréshez való jog Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.

Adatok helyesbítéséhez való jog Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai ingyenes társkereső 43000, és kérheti helyesbítésüket.

kedvezmény frankfurt main

Törléshez való jog Ön bármikor kérheti adatai törlését. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását — például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

Célunk, hogy az akkor rendkívül alapos és átfogó leírást mind szövegileg, mind képileg és térképileg modernizáljuk, a ma emberéhez közel hozzuk. Ennek érdekében megpróbálunk minél több szép fotót és hasznos, az eligazodást segítő térképet közölni a kötetben. A témát Frankfurt nyüzsgő nagyvárosa mellett gazdagítani kívánjuk a környék elragadó településeivel pl. Nem maradhatnak ki a múzeumok és más kulturálisan izgalmas helyek sem, de természetesen szólunk a felfedezésre érdemes gasztronómiáról is, ételekről és italokról egyaránt.

Adathordozhatósághoz való jog Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban pl. Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

kedvezmény frankfurt main

Jogorvoslati lehetőségek Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: Budapest, Falk Miksa utca Levelezési cím: Budapest, Pf.

Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.