Canadian Hungarian worker, December 3, 1964, page 6

Egyetlen hozott arnsberg

Felvette áz amerikai egyetlen hozott arnsberg, és hazajött, hogy 'menyecskét vigyen a házhoz. Magyarországi utja nem volt szerencsés.

Takácsot elengedték ugyan, de kiutasitották az országból. Visszament A-merikába, magával vitte fiatal feleségét. Ez a hirtelen házasság nem sikerült, jóllehet fiuk született. A házastársak elváltak, pereskedve a fiúért, akit az amerikai bíróság végül is az anyának itélt. Takács annyira ragaszkodott egyetlen gyermekéhez, hogy ellopta az anyjától, és Montana államba vitte, ahol ő farmereskedett. Az anya tudta, hová lett az eltűnt gyermek, de nem jelentette a dolgot a hatóságnál.

A fiu addig- ra felcseperedett, és a San Frahcisco-i postánál kapott levélhórdói alkalmazást. Takács Ferenc meg azóta 4s szüntelenül kutatta fiát.

Technology Excellence HU

Már-már letett minden reményről, amikor ben végül ráakadt, örömében valamennyi San Francisco-i magyart meghívta Müller Jakab magyar csárdájába. Az amerikai lapok, persze, megírták ezt a nem mindennapi esetet, és elismerően emlékeztek meg a polgárháborút végigverekedő sudár termetű egykori Kossuth-non-yédról. Tenner Lajos már ben New Yorkban lakott.

In Arnsberg daheim

Neve ban előfordult a "Magyar Száműzöttek. Lapjá"-ban annak jeleként, hogy részt vett egyetlen hozott arnsberg magyar kolónia A ZILINAI geológiai felderítőcsoport e-" gyík kollektívája a Szliács közelébeti levő Egyetlen hozott arnsberg fürdőhelyen erős hévizfor-rásra bukkant. Az níéteres furatból másodpercenként mintegy 70 liter 48 C fok meleg víz tör elő. A fürdő eddigi, több mint 70 éves vezetéke, amelyet nagyinértékben behordott a homok, másodpercenként 26 liter 42 fokos vizet ad.

Az igén vékony s emellett nagyon érős fonalat különféle' szinekbéh gyártják a külföldi megrendelők kívánsága alapján.

A gyártmányokat 48 országba exportalják. Jövőre már 3. Ez évben Az utóbbi időben nagy sikert arattak a műanyagból készitett tárgyak.

Ezekből elsősorbán női táskákat készítenek, aielyek külföldön is keresettek. A polgárháborút a New YmkA önkéntes gyalogezredben küzdötte végig.

Kapitányként szerelt le. Sándory Viktornál névcserék fordulnak elő. Menekülő; bujdosó forradahnárok. Kelrtbeny az amerikai, emigrációjáról irt munkájában Sándor Ferenc őmagyképt tartotta számon. Az amerikai magyarok általában Sándory Viktornak ismerték a New York-i gyalogezredben, á Ganbaldi Guardban szolgáló magyar kapitány nevét. További sorsáról m'ncs hír.

SFU Digitized Newspapers

Hillebrandt Hugó, bánáti származású osztrák katonanövendék 16, éves volt, amikor a honvédzászlók alá állt. Mindvégig Klapka hadjárataiban vett részt.

Utána a törökországi internáló táborok következtek, majd ben, az Egyesült Államok, ahol a már ott levő magyarok révén a partmérő szolgálatnál sikerült elhelyezkednie.

De jött a villafrancai béke. Aztán Róma és Velence körül-megindult a nagy diplomáciái játék. Az idegtépő tétlenség közepette Hillebrandt a hírekből Itáliában ís le tudta mérni, mit jelent Fort Sumter bombázása. Nyilván ez vitte rá, hogy visszatérjen Amerika földjére. Ez volt a rangja a honvéd- és a garíbáldísta hadseregben is. A csatákban kitűntek kiváló képességeid - Szeptemberben már kapitány volt, a istenszülő társkereső vélemény év június én őrnagy.

Search our digitized newspapers

E-gyébként is beteggé tetté áz a zord időjárás, amely az Mint hadviselésre alkalmatlant visszavezényelték a csatamezőről, és Wash-ingtohba, a veterán hadtesthez helyezték át.

Ott szolgált a polgárháború befejezéséig. Huszonkét évig New Yorkban élte a' nyugalmazott hivatalnokok jéletét. Mi sem természetesebb, honvédnek esküdött fel. A világosi kapituláció után beszorult ő is Komáromba; Élelmezés sí tiszt volt; A komáromi kivonulókkal került Hamburgba s onnan Amerikába. Sok mindent próbált, mint az uj világrészbe érkezők valamennyien.

A Fort Sumteínél, eldördült ágyuszó az ő szivét is megmozgatta. Fő szervezője lett a Sigel tábornok hadosztályához tartozó "fekete vadászók"-nak, a New York-i A "Garibaldi Guard" tagjait a fekete vadászok"-tól csak az különböztette meg, hogy a sapkájukon olyan tollbokrétát hordtak, mint az olasz bersaglíerek.

Kozlay Az egyik kisérlet eredménye: hatalmas tányéra napraforgó.

dubai lány találkozó partnervermittlung neuss

A japánok megszállták Délkelet-Ázsiát és birtokukba vették a; legfontosabb? Az amerikai hadseregnek olyan szükségé volt é stratégiailag fontos nyersanyagra; mint a levegőre. Ezért fordult tekintetük ismételten á braziliái Amazonas vidék hatalmás, természetes kaucsuk lelőhelyei felé.

olcsó nürnberger kislemez soiree társkereső

Brazíliában megkezdődött a munkaerő toborzás a "kaucsuk-hadsereg" számára. Ezrek tolongtak a gyülekezőhelyeken, az amerikai cégek sokatigérö ajánlatai hallatára. Közöttük volt Jósé Melo is.

keresés nő színes jobboldali társkereső

Édesapja mint állami alkalmazott napi négy crüzeirot keresett. A gumiültetvényeken végzett-munka után ötöt ígértek. Jósé aláhi;á á szerződést. A toborzó ügynökök Ígéreteiről több szó nem esett. Néhányat, akik szökést kíséreltek meg, dézertőrként á helyszínen ágyon- egyetlen hozott arnsberg lőtték.

Először marhavagonban, azután rvontatókon indult almenet az Amazonasón felfelé.

szabad találkozón a 27 találkozás a nők algériai

Röviddel ezután a "kaucsukhadsereg" ki volt szolgáltatva a kíméletlen amerikai cégeknekvJösé igy mondja el, ami vele történt: Három nappal azután, hogy Bio de Ja-neírot elhagytuk, a vontatóhajókon utazó kaucsuk-hadsereg megérkezett Máhausba. A Más m az idő.

Szinte teljesen í kerültem a dzsun nyira meggyenOT tam emlékezni, as gyik map azonbai beszámoltam, hoí tendoteltel.