Iráni túszdráma

Tárgyaló iráni nőt

Az Európai Unió normális viszonyt kíván kialakítani Iránnal, és ennek a nukleáris kérdéssel kapcsolatos erőfeszítéseink is részét képezik. Ebben az összefüggésben, főképviselői minőségemben folytatni fogom elődöm, Javier Solana szerepét az Iránnal folytatott nemzetközi tárgyalásokon. Irán fontos, mélyre nyúló történelemmel és gazdag kultúrával rendelkező ország, amelynek lakói rendkívül tehetségesek.

Lenyűgözők az Iránból származó filmek és könyvek, a nők iskolázottsági szintje magas, van befogadóképesség a nyilvános vitára, és az ifjú generáció élénk és aktív.

Az iráni társadalom több szempontból is rendelkezik a szabad társadalom jegyeivel és képességeivel. A társadalmat érő fenyegetést tükrözték a tavalyi, sok iráni által tisztességtelennek tartott választásokat követő zavargások. Ez természetesen az irániakra tartozik.

Navigációs menü

Ránk az tartozik, hogy a polgári és politikai jogokra vonatkozó nemzetközi normákat és szabályokat be kell tartani. Ezzel kapcsolatban mély aggodalomra adnak okot a nemrégiben, december végén megtartott Ásúra napi megemlékezések során Teheránban és más iráni városokban erőszakkal elfojtott tüntetésekről és önkényes letartóztatásokról szóló beszámolók.

A szólásszabadságuk és gyülekezési joguk gyakorlására törekvő tüntetők ellen bevetett erőszak nem elfogadható. Ezek egyetemes emberi jogok, amelyeket tiszteletben kell tartani, és mindazokat szabadon kell engedni, akiket ezeknek a jogoknak a békés gyakorlásáért vettek őrizetbe.

Úgyszintén mély aggodalommal állapítom meg, hogy számos letartóztatás az emberi jogok védelmezői és újságírók ellen irányult, valamint sok fogvatartottól megtagadták a jogi képviselethez való hozzáférést és a családjukkal való kapcsolattartást. Iránnak eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek, és a fogva tartott személyekkel a nemzetközi emberi jogi normáknak megfelelően kell bánnia.

Üzent Irán: a bécsi tárgyalásokkal meg kell várni az új kormány hivatalba lépését - motiver.hu

Ezeknek az embereknek a nemzetközi normákkal összhangban igazságos, nyílt és tisztességes eljárást kell biztosítani. Az Európai Unió minden alkalmat megragadott arra, hogy felkérje az iráni kormányt azoknak a nemzetközi kötelezettségeknek a betartására, amelyeket önként és szabadon vállalt.

Nyilvános közleményeket adunk ki, és élünk diplomáciai eszközeinkkel. Az ENSZ-en keresztül dolgozunk: a Közgyűlés tűzoltó találkozó honlapján múlt hónapban fogadott el egy, a helyzetet elítélő határozatot.

játékok üléseinek aki fős személyzettel dr társkereső chicago med

Teljes mértékben ki fogjuk használni az tárgyaló iráni nőt helyzet küszöbön álló felülvizsgálatát, amelyre február elején az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, Genfben kerül sor.

A nukleáris kérdést illetően tárgyaló iráni nőt, hogy Teherán részéről nem volt folytatása a Javier Solana és a főtárgyaló, Dzsalili között október 1-én, Genfben lezajlott utolsó találkozónak. Valamennyien pozitívan értékeltük a találkozót. Irán most azonban voltaképpen elutasította a NAÜ által javasolt megállapodás-tervezetet, és nem hajlandó további tárgyalásokat folytatni a nukleáris kérdésről. Az Európai Unió és tárgyalási partnerei valamennyien elkötelezték magukat az iráni nukleáris kérdés diplomáciai megoldása mellett, és ennek érdekében folytatnunk kell a kettős megközelítés végrehajtását.

Teherán részéről érdemi tárgyalások melletti komoly elköteleződésre van szükségünk. Célunk továbbra is az abba vetett bizalom építése, hogy a nukleáris program kizárólag békés tárgyaló iráni nőt szolgál. A bizalom hiányát tovább növelte annak felfedése, hogy Irán a NAÜ kellő időben történő tájékoztatása nélkül újabb urándúsító létesítményt épített. Ezenkívül Irán továbbra sem működik teljes körűen együtt a NAÜ-vel, és továbbra sem tesz eleget nemzetközi kötelezettségeinek. Rendkívül fontos, hogy az EU és a nemzetközi közösség egységesen álljon a tárgyalási erőfeszítések mögé, beleértve ezen erőfeszítések megfelelő intézkedésekkel történő támogatását is.

A lehető legszélesebb körű egyetértés kulcsfontosságú, ha célt akarunk érni. Amennyiben Irán konstruktívabb irányt követ a nukleáris kérdésben, valamint általában a regionális stabilitás tekintetében, akkor fontos szerepet tölthet be a Közel-Keleten és az Öböl-térségben, ami az őt megillető helyet és büszke történelmét is tükrözné.

Végezetül, az Irán támasztotta kihívások súlyos terheket rónak a tárcámra. Ebben az országban rendkívüli lehetőségek rejlenek — és mi újra és újra hajlandónak mutatkoztunk a konstruktív együttműködésre Iránnal. Én továbbra is ezt fogom tenni.

alternatív tudják szórakoztató, miközben megismerjük

Őszintén remélem, hogy ami az iráni kapcsolatokat illeti, megbízatásom alatt pozitívabb képpel fogok visszatérni a Ház elé. Elsősorban a polgári jogokra és a politikai szabadságokra gondolok, amelyek területén valóban hihetetlen mértékű romlást tapasztalunk: az erőszak önkényes alkalmazása, az ellenzék tagjainak tömeges bebörtönzése, gyilkosságok, kivégzések, a nem kormányzati szervezetek munkájának megakadályozása és a sajtószabadság gyakorlásának ellehetetlenítése.

Egy európai parlamenti küldöttségtől még a belépést is tárgyaló iráni nőt. Elnök úr, jelen körülmények figyelembevételével nem tudom, van-e értelme most ebbe az országba látogatni. A nukleáris kérdéssel kapcsolatos megjegyzései, Ashton bárónő, nagyon világosak és egyenesek voltak: Irán a nemzetközi közösség figyelmeztetései ellenére is folytatja a dúsított urán előállítását.

Irán elutasította Obama elnök feléje nyújtott kezét, és elutasította a Hatok által javasolt legutóbbi tervet, amelyben Oroszország és Franciaország is részt vett. A kérdésem, Ashton bárónő, nagyon egyszerű: Úgy véli-e, hogy türelmünk határára érkeztünk ezzel az országgal? Úgy véli-e, hogy most már erőteljesebb intézkedéseket kellene elfogadnunk, vagy úgy gondolja, hogy inkább az engedékeny megközelítés a legjobb módja az iráni rezsimmel történő tárgyalásnak?

Szeretném elmondani, hogy őszintén üdvözlöm az iráni emberi jogok védelme mellett tett nyilatkozatát. A jogsértések rendkívül súlyosak, és úgy vélem, elnök úr, hogy a Parlamentnek kíméletlenül el kell ítélnie az emberi pingvinek tudják helyzetét ebben az országban.

Remélem, hogy a kérdésre vonatkozó állásfoglalás elfogadásával képes lesz ezt megtenni. A Parlamentnek továbbra is szilárdnak, nagyon szilárdnak kell maradnia a szabadság fáradhatatlan megvédésében. Aggódunk a politikai és polgári jogok egyre nagyobb számú megsértése miatt, amelyet határozottan elítélünk, valamint amiatt, hogy Irán nem teljesíti az atomsorompó-egyezmény részes feleként rá rótt kötelezettségeket, amely egyezményhez való csatlakozását állítása szerint maga Irán sem kívánja kétségbe vonni.

Nem vitatjuk, hogy Iránnak joga van az atomenergia békés célú fejlesztésére, és nem kívánjuk alábecsülni azt a fontos szerepet sem, amelyet Irán regionális szinten játszhat, de jogos biztonsági követelményeit vagy egy olyan hiteles, regionális biztonsági rendszer létrehozásának a szükségességét sem, amely a térség valamennyi nukleáris hatalmára kiterjedne.

Pontosan ezért nem értjük azonban az okait annak, hogy Irán miért nem tesz eleget a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség arra vonatkozó kérésének, hogy az urán dúsítását végezzék külföldön, és sajnáljuk ezt a döntést.

A kialakult helyzetben a Biztonsági Tanácsnak kell a nemzetközi közösség válaszáról és az esetleges új szankciókról határoznia, amelyeknek a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására kellene koncentrálniuk, valamint a nehéz, de elkerülhetetlen párbeszéd útjának támogatását, nem pedig a rezsim leküzdését kellene szolgálniuk.

Ami ezt az irányvonalat illeti, ebben az Európai Uniónak is részt kellene vállalnia azzal, hogy megfelelő időben és módon mérlegeli az ENSZ szankciókat esetlegesen kiegészítő technikai intézkedéseket, és egyben megerősíti vita- és párbeszédkészségét, amelynek még nehéz időkben sem szabad elvesznie.

Aggódik az Iránban fogva tartott nő férje

Teljes mértékben támogatni fogjuk az Európai Uniónak és a főképviselőnek a főképviselő beszédében világosan felvázolt megközelítéssel összhangban álló lépéseit. Ha egy fiatal iráni nő tette volna ezt, akkor már valószínűleg megölték, bebörtönözték, megkínozták és megerőszakolták volna.

Az új médiáknak köszönhetően valamennyien láttunk felvételeket arról, hogy az iráni rezsim milyen brutálisan csap le a demokrácia és a szabadság mellett békésen felszólaló polgárokra. A Forradalmi Gárda hírszerző szolgálata által az emberi jogi újságírók körében végrehajtott közelmúltbeli letartóztatások azt mutatják, hogy az iráni rezsim egyre inkább érdekelt az ország lezárásában.

A nemzetközi újságírók nagymértékben az érintett újságírók beszámolóira támaszkodtak. Tegnap volt a Martin Luther Tárgyaló iráni nőt nap. Barack Obama elnök megszakította karácsonyi szabadságát, hogy a polgárok ellen az Ásúra napot követően elkövetett még brutálisabb támadások ellen felszólaljon. Az Iránnal szemben javasolt kettős megközelítésben, amely egyensúlyt teremt a nukleáris kérdés és az emberi jogok között, az Egyesült Államok egyre nagyobb hangsúlyt fektet az emberi jogokra.

ismerősök sz muszlim nők társkereső

Európának ebben nagyobb vezetői szerepet kellene vállalnia, és nem csak akkor, amikor az politikailag biztonságos. A haiti katasztrófa rettenetes tragédia, és örülök, hogy lépéseket tesz ez ügyben. Az Iránban folyó, ember okozta katasztrófára azonban Európa eddig nem a megfelelő irányítással és koordinációval válaszolt.

Múlt hónapban úgy tervezték, hogy egy európai egyedülálló apa társkereső küldöttség Iránba látogat, de a rezsim nem akarta, hogy saját szemünkkel lássuk gyengeségét és megosztottságát.

Legfőbb ideje, hogy Európa állást zsidó nő társkereső Irán ügyében, a világ erre vár. Hiteles tárgyalópartner-e a jelenlegi iráni rezsim, amely elvesztette legitimitását és belsőleg megosztott? Milyen olyan intézkedéseket javasol a tárgyaló iráni nőt kérdésben, amelyek anélkül célozzák a kormányt, hogy a lakosságnak is ártanának?

Hajlandó rendkívüli tárgyalásokat összehívni Európában az iráni helyzetről?

Hogyan kívánja használni az Európai Unió emberi jogi eszközét annak biztosítására, hogy az emberi jogok továbbra is elsődleges fontossággal bírjanak Európa számára?

Úgy vélem, támogatnunk kell a polgárokat, a civil társadalmat és az újságírókat. Kroes biztos asszony meghallgatása során megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne-e együttműködni önnel annak érdekében, hogy az internetes szólásszabadság az európai külpolitika szerves részévé váljon.

Öntől ugyanezt kérdezem. Az iráni küldöttség párbeszédet folytatott a kormány és a civil társadalom képviselőivel, és megtette az előkészületeket a küldöttség hónap eleji iráni látogatására, amelyet sajnos röviddel előtte lemondtak.

Éppen a választási csalással kapcsolatos elégedetlenség és az állami elnyomás egyre növekvő mértéke sarkallta az iráni civil társadalom képviselőit arra, hogy az Európai Parlamenthez forduljanak. Támogatásunkat kérik a demokratikus szabadságjogok fenntartása melletti bátor kiállásukhoz, és arra szólítanak fel, hogy vegyük komolyan saját, alapvető értékeinket. A tüntetések sokrétűek és továbbra is tartanak.

moscow hogy megfeleljen a nők meet lányok kayes

Az iráni kormány feladata az lenne, hogy politikai válaszokat adjon a megoldatlan kérdésekre, de ehelyett az emberi jogok olyan rendkívül súlyos megsértéseinek az emelkedését tapasztaljuk, mint amilyen a kínzás és a fogvatartottak megerőszakolása, továbbá tüntetők megöléséről hallunk, és tisztességtelen bírósági eljárások folynak.

Sok iráni azt várja tőlünk, hogy ne csak a külpolitikát és a nukleáris kérdést tartsuk szem előtt, hanem akkor is figyeljünk oda és cselekedjünk, ha az iráni politikai helyzetről van szó.

Üdvözlendő, hogy olyan országok, mint Spanyolország és Írország késznek mutatkoznak arra, hogy bürokratikus akadályoktól mentesen állítsanak ki vízumot az emberi jogok üldözött védelmezőinek, és így megmentsék őket a közvetlen veszélytől. Más tagállamoknak is követniük kellene ezt a példát, és a Bizottságtól is kérjük, hogy nyújtson gyors segítséget a politikai üldözötteknek.

Kívülről csak korlátozottan tudunk lépéseket tenni. A döntő változásoknak magából az országból kell kiindulniuk.

ha az ember kilép állandóan találkozik találkozó ember fontainebleau

Ugyanakkor nyitva kell tartanunk a külvilág felé irányuló kommunikációs csatornákat. Ennek kapcsán rendkívül elítélendő, hogy az olyan külföldi vállalatok, mint a Siemens és a Nokia technológiájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy lehetővé és még hatékonyabbá váljon a cenzúra. Mivel a tárgyaló iráni nőt kérdéssel kapcsolatos tárgyalások nem vezettek megegyezésre, így egyre inkább a szankciók bevezetéséről folyik a vita. Nem világos azonban, hogy mely szankciók gyakorolnák a kívánt hatást a politikai vezetésre.

Ha a szankciók sokak életkörülményein rontanak, például a benzin szankcionálásának esetében, akkor azzal célt tévesztenek, és lehetővé teszik a kormány számára, hogy a romló gazdasági helyzetért az úgynevezett ellenséges külföldet tegye felelőssé.

  • Viták - Az iráni helyzet (vita) - január , Kedd
  • Iráni túszdráma – Wikipédia
  • Elfogadott szövegek - Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye - március , Csütörtök
  • MetaKing
  • Üzent Irán: a bécsi tárgyalásokkal meg kell várni az új kormány hivatalba lépését MTI Cikk mentése Megosztás A bécsi tárgyalások következő fordulójával várni kell az új iráni kormány augusztus eleji hivatalba lépéséig - közölte szombaton Abbász Aragcsi, Irán nukleáris tárgyalásokért felelős főtárgyalója.
  • Index - Külföld - Tárgyalások kezdődtek az iráni nukleáris programról
  • Он улыбнулся, стараясь ее успокоить.

Ezért nagyon fontos célzott és intelligens, adott esetben akár egyes személyek ellen irányuló szankciók kidolgozása. Így például a Tanács az elmúlt hónapok elnyomó intézkedéseiért felelős egyéneket is feketelistára teheti. Az Európai Unió iráni politikájában kulcsfontossággal bír a kettős megközelítés alkalmazása és fenntartása. A visszautasítások ellenére is politikai párbeszédre kell törekednünk. Irán elszigetelése sem az ott élőkön, sem Irán térségbeli szomszédain nem segítene.

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. Az Európai Unió diplomáciája csak egységes és koordinált megközelítéssel járhat végül sikerrel. A megújított szankcióknak most célzottnak kell lenniük, és rendkívüli kárt kell okozniuk a teheráni rezsimnek.

De ugyanígy el kell ismernünk azt is, hogy az iráni nép nem azonos az iráni rezsimmel. Amióta Ahmadinezsád az elmúlt évben elcsalta az elnökválasztást, sok másként gondolkodót és bátor tüntetőt láttunk az utcára vonulni.

Ezeknek az embereknek szükségük van a támogatásunkra, mert azonosulnak az olyan értékeinkkel, mint a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság. Valóban olyan nagy a kétségbeesés Iránban, hogy az ellenzék vezére, Mir Husszein Muszavi, akit a múltban aligha demokrataként ismertek, azt mondta, kész akár tárgyaló iráni nőt is áldozni országa jövendő jobb sorsáért.

Free dating morbihan továbbra is ugyanúgy folytatódnak a gyalázatos tárgyaló iráni nőt jogi sértések, miközben rendszeresen fiatalkorúakat és homoszexuálisokat végeznek ki. Mi, az Európai Parlament képviselői ebben a Házban egy olyan demokratikus és szabad Iránt szeretnénk tárgyaló iráni nőt, amely többé már nem exportálja a terrorizmust a Hamász és a Hezbollah szervezetein keresztül, és elfoglalja az őt megillető helyet tárgyaló iráni nőt nemzetközi közösségben.

Az Európai Uniónak meg kell kettőznie erőfeszítéseit annak érdekében, hogy minden lehető módon felgyorsítsa ezt a folyamatot. Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében. Miközben Európában erről folyt a vita, az iráni média behatóan foglalkozott a Teherán vitatott nukleáris programjával szembeni esetleges katonai fellépéssel.

Mindez csak cionista hazugság és túlzás, vélekedett a Kajhan konzervatív napilap az állítólagos nukleáris fenyegetésről. Miközben kétség sem fér hozzá, hogy az Iszlám Köztársaság népszerű társkereső oldalak programja súlyos biztonsági fenyegetést jelent — mindenekelőtt Izrael számára, de a tágabb térség számára is. Ezért továbbra is remélem, hogy a nemzetközi közösség a továbbiakban nem csupán el fogja ismerni ezt, hanem valóban lépéseket is fog tenni ebben a tekintetben.

Úgy vélem, ezzel kapcsolatban minden lehetőséget nyitva kell hagyni. Egy hatékony szankciórendszer, amelyet Merkel német kancellár asszony még tegnap is kért, mindenképpen azt jelenti, tárgyaló iráni nőt a zsidó államnak egyáltalán nem kell egyoldalú lépéseket tennie.

Ezzel egy kulcsfontosságú kérdéshez érkeztem a Tanács és az ön részére, főképviselő asszony. Valóban van európai alap az iráni rezsim elleni szankciók erélyes megszigorításához? Az Iszlám Köztársaság és több neves európai uniós tagállam — nincs szükség a megnevezésükre, hiszen bizonyára önök is jól tudják, hogy melyek ezek — között fennálló szoros kereskedelmi kötelékek mindig keres esküvői lány akadályt képezhetnek a nukleáris kérdés komoly megvitatásához.

Az elmúlt hetekben a The Wall Street Journal amerikai napilap számos éles véleménycikket írt ezzel kapcsolatban, amelyek gyakorlatilag Európa elleni vádiratok voltak.