Ismerkedő játékok oviban

Ismerkedés egymással egy csoportban. Közös játék 10 héten át!

Harmadik osztályos kortól ajánljuk.

ismerkedés egymással egy csoportban

A következő mondja az előző társa nevét, és hozzá fűzi a sajátját. A harmadik ismétli az előző két csoporttag nevét, és végül megmondja a sajátját, és így tovább, amíg mindenkire sor kerül.

Szekszárdi Garay János Gimnázium - Gólyatábor 2015

A legutoljára sorra kerülő résztvevőnek az egész névsort el kell mondania, mielőtt megmondaná a saját nevét. Zim és zum Egy játékvezető körbe jár, és a játék résztvevőitől szomszédjuk nevét kérdezi. Aki rossz nevet mond, annak kell beállnia a körbe továbbkérdezni. Megjegyzés: Akkor játszható, ha a gyerekek már ismerik egymást, tudják egymás nevét.

A játék lényege, hogy gyors egymásutánban mutasson a gyerekre a játékvezető. Ha valaki téveszt, akkor zálogot is adhat.

Ismerkedéshez játékok

Ha állat lennék, akkor… Cél: bemutatkozás, azonosságtudat kialakítása Alsótagozatosoknak ajánljuk. Ha állat lehetnék, rigó szeretnék lenni.

A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mutatkoztak. Variáció: A résztvevők röviden indokolhatják a választásukat.

  • Célja: koncentráció- megfigyelőképesség fejlesztése, együttműködési, kapcsolatteremtési- és reakciókészség fejlesztése.
  • Viselkedik az óra stb.

Megjegyzés: Különösen 1. Itt az indoklást is megpróbálhatjuk, érdekes és elgondolkodásra való válaszokat is kaphatunk pl.

Névhullám Cél: Egymás nevének a megtanulása Alsótagozatosoknak ajánljuk. Egy gyerek a nevét mondja különleges hangsúllyal. A név gyorsan végighalad, hullámzik a körben ezzel a kiejtéssel. Utána egy másik gyerek folytatja.

ismerkedés egymással egy csoportban

Variáció: A különleges hangsúlyt egy mozdulat is kísérheti. Megjegyzés: nagyobb létszámú csoport esetén unalmassá válhat a játék.

Ideális létszám fő. Pókháló névjáték Cél: Egymás nevének megtanulása, az összetartozás érzésének átélése. Általános iskolásoknak ajánljuk.

Az első gyerek megfogja egy pamutgombolyag kezdő szálát, megmondja a nevét, és a gombolyagot átdobja az egyik társának. Ő is megmondja a nevét és tovább dobja a gombolyagot, és így megy tovább, amíg ilyen módon valamennyi tanuló részese a hálónak.

ismerkedés egymással egy csoportban

A hálót aztán le kell fejteni olyan módon, hogy fordított sorrendben dobja vissza mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől eredetileg kapta. A visszadobásnál mindig meg kell nevezni a fogadót. Megjegyzés: A játék játszható nevek mondása nélkül is. Fontos, hogy a gombolyagot mindig a fonal fölött dobják. A játék ügyességet és figyelmet érdemel, fegyelmezettséget feltételez.

Nagy létszámú csoport esetén javasoljuk a csoport kettéosztását: az egyik társaság figyeli a játékot, a másik játssza, majd szerepcsere.

  1. Ismerkedő játékok oviban | Játsszunk együtt!
  2. Kedvezmény burgenland
  3. Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék.
  4.  Она назвала вам свое имя.

Ismerkedés névhúzással Csoportindításnál a helyzet strukturálása, a feszültség csökkentése Személyészlelési és empátiás érzékenység növelése Visszajelzés adása és kapása egymást korábban nem vagy csak felületesen ismerő csoporttagoknál Középiskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk. A csoportvezető körbeviszi a kalapot; mindenki húz egy cédulát.

Aki a saját nevét húzta, természetesen visszaadja, és újat húz. A résztvevők kb. Ismerkedés egymással egy csoportban azt sem szabad menetközben elárulni, hogy ki kinek a nevét húzta ki. Ha a csoporttagok egyáltalán nem ismerik egymást, ösztönözzük őket arra, hogy az első benyomások, egymás megnyilvánulásainak és külső jegyeinek észlelése keresse gay barátai próbálják meg beleképzelni magukat a másik helyzetébe.

Hívjuk föl arra is a figyelmet, hogy ne értékelő, minősítő, címkéző, hanem leíró mondatokat alkossanak. Lehetőleg kerüljék a sablonokat, a semmitmondó közhelyeket pl. Amikor mindenki elkészült a leírással, egyenként felolvassák a jellemzést. Aki magára ismer, jelentkezik természetesen ugyanazt a leírást többen is magukénak vélhetik. A többi csoporttag is találgathat, hogy kiről is szól a szöveg természetesen itt is lehetnek eltérő ötletek.

Sorban mindenki felolvassa a jellemzését, és minden alkalommal az előzőek szerint járunk el.

- Ismerkedéshez játékok

Ebben a körben még nem fedjük föl, hogy valójában kikről íródnak a leírások. A csoportvezető táblán vagy tacepaón jegyezheti a tippeket.

ismerkedés egymással egy csoportban

Ezt követően mindenki fölolvassa a jellemzését, és most már azt is ismerkedés egymással egy csoportban, hogy kiről írta azt. Összevetjük a tippeket a valósággal és megbeszéljük a gyakorlat tanulságait. Minden csoport bejárja a települést és összeállít egy olyan feladatsort, amelynek alapján egy másik csoportnak öt helyszínre kell elmennie. Minden ilyen helyszínről hozniuk kell egy arra vonatkozó szóbeli információt és egy jellegzetes tárgyat.

A helyszínek meghatározását rejtvényes formában adják meg egymásnak. Ahol a poharak nagy becsben vannak, s ha kilépsz az ajtaján leolvashatod a pontos időt a templom tornyáról stb. A feladatban jelzett helyszíneket meghatározott idő alatt kell felkeresni. A bejárt útvonalakról a csoportok térképvázlatot készít. A csoportok bemutatják egymásnak a beszerzett tárgyaikat, az információkat és rövid kommentárt fűznek hozzá. A többieknek ki kell találniuk, hogy hol, merre jártak.

Végül a csoportok térképeiből, az elhozott tárgyakból közösen egy nagy térképet készítenek a bejárt útvonalról. Az én hazám Cél: a nemzeti identitás- és az énazonosság-tudat erősítése Ismerkedés Cél: csoportindításnál a helyzet strukturálása, a feszültség csökkentése, illetve az egymást korábban nem vagy kevéssé ismerő csoporttagok kölcsönös megismerése Középiskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk.

Ismerkedő játékok oviban

Rajz és szimbólum Mindenki készít egy külön papírlapra egy rajzot, amin életének általa legfontosabbnak tartott mozzanatait ábrázolja. Aki arra hivatkozik, hogy nem tud rajzolni, azt biztassuk azzal, hogy nem a rajzkészség a fontos, hanem bemutatkozás — történjék ez akármilyen leegyszerűsített módon is.

Ezután mindenki találjon ki egy szimbólumot, ami szerinte leginkább jellemzi őt. Ezt a szimbólumot rajzolja föl az előbbi rajz alá, ugyanarra a lapra. A rajzokat mindenki társkereső újságok látható helyre tesszük. A csoport tagjai sorban odamennek saját rajzukhoz és beszélnek róla; ha szükséges, megmagyarázzák a szimbólumot is ideértve. A többiek kérdéseket tehetnek fel bemutatkozó társuknak.

Utána az általánosítható tanulságok megbeszélésére kerül sor. Itt születtem A táblára felrajzoljuk Magyarország térképének vázlatát, a főbb földrajzi egységek bejelölésével.

A csoporttagok sorban a táblához mennek. Bejelölik saját szülőhelyüket vagy koragyermekkoruk tartózkodási helyét. Ha valaki szülőhelye a mai Magyarországon kívül esik, természetesen azt jelöli meg.

Ezután kb. Kérjük meg őket, hogy ne tárgyszerű, hanem személyes leírást adjanak.

  • Alkoss tíz fős csoportokat, majd a csoportokat tovább kell bontani két öt fősre.
  • Fogjuk meg egymás kezét és egy hosszú kígyót alkotva énekelve, mondókázva járjuk végig az óvoda helyiségeit.

Utána bárki kérdezhet, illetve reagálhat az elhangzottakra. Miután mindenki sorra került, megbeszéljük a gyakorlatot. Nóták Sorban mindenki elénekel egy bármilyen műfajú éneket, dalt, amit nagyon kedvel. Ha mások is ismerik, a csoport együtt énekel. Az egyes nóták után az illető röviden indokolj, hogy miért éppen az adott dalt választotta.

II. Ismerkedéshez javasolt játékok | OFOE

Utána a gyakorlat tapasztalatainak a megbeszélése következik. Viccek Sorban mindenki elmond egy tetszés szerinti témájú viccet, amit flört során kedvel. Itt is szükség van a választás indoklására.

ismerkedés egymással egy csoportban

A gyakorlatot a kapcsolódó gondolatokat, érzéseket jelző beszélgetés zárja. Névtanulás A csoport valamelyik tagja közli a nevét lehetőleg a keresztnevét vagy azt, ahogy szeretné, hogy a többiek szólítsák. A mellette ülő megismétli ismerkedés egymással egy csoportban hallott nevet és hozzáteszi a sajátját.

A következő személy elismétli az előző kettőt, majd hozzáteszi a saját nevét. Ez így folytatódik addig, amíg mindenki sorra nem kerül. Ha a csoport nagy létszámú, ezt a gyakorlatot a következő találkozásnál vagy néhány óra múlva megismételhetjük. Én-notesz Cél: önismeret, énazonosság-tudat fejlesztése Eszközök: minden gyereknek füzet, ragasztó, szétvágható színes folyóiratok vagy-és fénymásolt képek, rajzeszközök.

Időszakonként megmutatja ezt a társainak, az egész osztálynak vagy egy kiscsoportnak beszél ezekről. Bevált témák az én-notesz készítésénél: legkedvesebb játékom.