30 éve szabadon – Búcsú ’91

Intro üzenet találkozó helyén

Bibliavasárnaphoz közeledve

Támogassuk a hazai bibliamissziót, és lélekben készüljünk együtt az idei Bibliavasárnapra! Egyházunkban március első vasárnapja hagyományosan Bibliavasárnap: ilyenkor a bibliaolvasás népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt, valamint felhívjuk a figyelmet a Szentírás fordításainak, szöveggondozásának, kiadásának és terjesztésének a munkálataira. Mivel ez utóbbi szolgálatot a magyarországi protestáns és ortodox egyházak közös szervezeteként óta a Magyar Bibliatársulat végzi, ezért a bibliavasárnapi adományokat ennek az alapítványnak szoktuk felajánlani, hogy anyagilag is támogassuk missziójában.

intro üzenet találkozó helyén

Miközben közeledünk az idei alkalomhoz, arra hívjuk olvasóinkat, hogy lélekben együtt készülődjünk a Szentírásban való elmélyülésre! Közelebb Istenhez és egymáshoz Az idei alkalom a Bibliavasárnap lesz egyházunkban, s bár a járvány miatti bezártság okán rendhagyó év áll mind mögöttünk, mind előttünk, az Ige üzenete örök, változatlan.

Földönkívüli civilizációk

Az Újszövetség számos igehelyen emlékeztet minket arra, hogy a szeretet számunkra a legfőbb parancs, amely Jézus Krisztus több tanításában is ránk hagyományozódik. Sőt, akár közelebb is hozhat minket Istenhez és egymáshoz — még egy olyan világban is, ahol nem merünk egymáshoz két méternél közelebb jönni, ahol nem merjük megfogni egymás kezét, vagy negyedóránál tovább közösségben maradni.

Wikipédia:Wikitalálkozók/Debrecen, 2006.02.11.

E szeretet megélése és továbbadása által válhat bennünk valódi életté Isten Igéje. Közelebb a megértéshez Az Ige azonban akkor válhat életté bennünk, ha értjük és ezáltal meg is éljük, amit nekünk üzen.

Az istentiszteleteken és bibliaórákon túl is van lehetőségünk arra, hogy a megértéshez és megéléshez közelebb kerüljünk, például speciális kurzusok és evangélizációs projektek által — ezekből ajánlunk néhányat a korábbi cikkeinkben ismertetettek közül: Bár folyószövegként nem olvasható úgy, mint egy regény, a Biblia mégis egyetlen, korokon átívelő és a világtörténelmen túl is folytatódó történetet beszél el, melynek főhőse a Megváltó.

Ezt a történetet mutatja be rövid, érdekes és színvonalasan kivitelezett videóin a Biblia Projekt.

Szerkesztő:*feridiák/Wikitalálkozók 2005-től 2019-ig

A bibliai könyvekben leírtakat és a Szentírás egészét átívelő üzeneteket külön is feldolgozó videókat az amerikai The Bible Project animációs stúdió alkotta meg, itteni teológusok, fordítók, grafikusok, animátorok, szinkronszínészek és hangmérnökök csapata pedig arra vállalkozott, hogy magyar nyelvre is átülteti a lebilincselő és hiteles forrásra támaszkodó kisfilmeket. Hogyan intro üzenet találkozó helyén el az egyház a társadalmat az evangéliummal? Mit jelent annak átformáló ereje?

intro üzenet találkozó helyén

A képzés négy modulból áll: az első részben az üdvtörténet, a második részben az evangélium hatása az emberi szívre, a harmadik részben a misszió, a negyedik részben a hivatásban megélt Krisztus-követés áll a fókuszban.

A képzés egyéni készülést, hetente egyszeri kiscsoportos munkát, valamint négy vasárnap esti és egy hétvégi találkozót foglal magában azokkal a gyülekezetekkel, ahol a kurzus párhuzamosan zajlik. A járványhelyzetre is reagáló hétrészes sorozat révén a bibliai narratívával ismerkedhetnek meg az érdeklődők — a járvány alakulásától függően online vagy valós kiscsoportos találkozókon feldolgozva a hallottakat.

A sorozat hangvételében és tematikájában egyaránt a direktebb evangélizációs kurzusok — például az Alpha vagy a Keresztkérdések — elé sorolható, célja a nem hívő emberek megszólítása.

intro üzenet találkozó helyén

Alapítványukat ezen felül adónk 1 százalékának felajánlásával is támogathatjuk adószám: A tavalyi évben támogatóinak köszönhetően a Magyar Bibliatársulat Alapítvány a járványhelyzet nehézségei ellenére is folyamatosan végezhette szolgálatát, ez éves beszámolójából is kiderül: ban, ha nem is zavartalanul, de tovább folytak a jelnyelvi bibliafordítás munkálatai. A munkacsoport új helyre költözött, és bár a karantén alatt személyesen nem tudtak új videókat felvenni, a fordítás interneten végezhető intro üzenet találkozó helyén jól haladtak.

intro üzenet találkozó helyén

Mindkét anyag szabadon olvasható, kereshető, használható igehirdetésre készüléshez, bibliatanulmányozáshoz. A két szótár pótolja a hagyományos konkordanciákat és kereshető bibliai adatbázisokat.

Sally Ann Wright: Családi áhítatok a Bibliával című könyve az év napjára kínál egy-egy bibliai szakaszhoz kapcsolódó rövid áhítatot, imádságot és beszélgetéskezdő kérdéseket. Érthető — A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai című könyve melyről a Parókia portálon itt lehet olvasni a bibliafordítással kapcsolatos kérdéseket igyekszik közérthetően körüljárni és megválaszolni. Reményeik szerint a Kálvin Kiadóval és a Harmat Kiadóval együtt megjelentett Biblia — Neked című ifjúsági bibliakiadást is sok fiatal forgathatja majd haszonnal.

intro üzenet találkozó helyén

Ezek között teljes Bibliát osztottak ki ingyenesen a református és evangélikus középiskolákban határon innen és túl. Pünkösd előtt és adventben rendezett online bibliaismereti versenyeikkel mintegy gimnazista és egyetemista fiatalt értek el. Ezeket az online bibliamissziós alkalmakat a tervek szerint től kezdve egy-egy bibliaiskolai tanfolyam is kiegészíti.

Tőlem máshol is lehet, sőt annál egyszerűbb lenne, csak legyen, mert még nem találkoztam senkivel, ti meg már a hátam mögött kópék vagytok. Buszozni annyian felesleges. Vagy én vagyok autóval, Peda user még debreceni, hátha ő is besegít, szal ezt még meg kell tárgyalni, h hogyan gondolnátok.

Két adománygyűjtő akciójukkal együtt 2,3 millió forinttal segíthették a gyülekezeteinkben folyó gyermekmunkát gyermekkönyvek adományozásávalvalamint a vírushelyzet okozta lezárások miatt nehéz helyzetbe került vizsolyi Bibliai Látogatóközpontot.

Hogy bibliamissziós céljaikhoz minél közelebb kerülhessenek, arra kérnek mindenkit, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák és segítsék az alapítvány munkáját és szolgálatát! Ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy mindenki megérthesse és megélhesse az evangéliumot, és ezáltal a Biblia valóban mindenkié lehessen.